11 důvodů, proč přestřihnout pupečník později

Facebook

Někdy ženy nejsou informovány o tom, že je pro jejich miminko, ale i pro ně samotné mnohem lepší, když dojde k pozdějšímu přestřižení pupečníku. Některé ženy to ví, ale neznají důvody, proč tomu tak je. V některých porodnicích to ještě v nedávné době neumožňovali nebo se při nejmenším na vás koukali jako o co je vlastně žádáte. Naštěstí se tato doba mění a je stále více porodních asistentek, které vás v tom podpoří. Pojďme si tedy shrnout, v čem spočívá přínos dotepání a pozdějšího přestřižení pupečníku. V tomto článku jsem shrnula 11 důvodů, které považuji za nejdůležitější.

 

1. PREVENCE NEDOSTATKU ŽELEZA – SNÍŽENÍ RIZIKA ANÉMIE

 • Železo v krvi představuje pro dítě nezbytnou zásobárnu železa, která přispívá ke zdravému vývoji mozku – pozdější přerušení pupeční šňůry umožňuje, aby se větší množství krve z placenty dostalo k novorozenci.
 • Dle WHO byla u dětí s pozdějším podvázáním pupečníku zjištěna výrazně nižší četnost nedostatku železa, než u kojenců s časně podvázaným pupečníkem.

 

2. NAVÝŠENÍ OBJEMU KRVE MIMINKA

 • Přibližně 1/3 z celkového objemu krve miminka se nachází v placentě, je tedy nezbytně nutné, nechat po porodu miminka pupeční šňůru dotepat, aby krev mohla doputovat přes pupečník zpátky k miminku.
 • Už po 1 minutě se dostává k dítěti polovina tohoto objemu krve, která je nezbytná pro úplné prokrvení plic, jater a ledvin.
 • Současně to napomáhá nižší potřebě krevních transfuzí, vyšší porodní váze a tedy celkovému zdraví a prospívání dítěte.

 

3. RESUSCITACE NOVOROZENCE S NEPŘERUŠENÝM PUPEČNÍKEM MÁ LEPŠÍ VÝSLEDKY

 • K tomuto bodu chystám samostatný příspěvek

 

4. PLYNULÝ PŘECHOD MIMINKA NA KLASICKÉ DÝCHÁNÍ

 • Když je pupečník přestřižen okamžitě, pro miminko je to velký šok, je nuceno se najednou zhluboka nadechnout a začít okamžitě dýchat samostatně, což je pro něj velká změna než když bylo u maminky v bříšku. Proto je vhodné dopřát miminku čas a prostor pro to, aby se mohlo v klidu nejprve zadaptovat na nové prostředí po porodu, hezky jedno po druhém. Kdybyste byli vy nuceni vykonávat hned několik pro vás nových věcí najednou, byl by to pro vás také velký stres.
 • Pozdější přestřižení pupečníku pomáhá miminku plynule přejít ke klasickému (samostatnému) dýchání již bez pomoci placenty.

 

5. NAPOMÁHÁ RYCHLEJŠÍMU PORODU PLACENTY

 • Dle WHO „méně krve v placentě zkracuje třetí dobu porodní a snižuje četnost výskytu zadržené placenty.“ Jelikož většina krve již přešla k dítěti, placenta nebude nadále naplněná krví, což potenciálně umožňuje rychlejší porod placenty.
 • Navíc je vyšší šance, že placenta vyjde z těla neporušená.

 

6. PODPORUJE ZDRAVÉ FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ

 • Hovoříme zejména o játrech, plicích, ledvinách
 • Pozdější podvázání pupečníku zajišťuje dítěti adekvátní zásobu krve, která je nezbytná pro zdravé fungování orgánů.
 • 1/3 krve, která doputuje z placenty k miminku při pozdějším podvázání pupečníku je přesně to množství objemu krve, které je potřebné k tomu, aby došlo k úplnému průtoku krve orgánem – plícemi, játry a ledvinami dítěte při narození (Mark Sloan, M.D.).

 

7. ZLEPŠENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE NERVOVÉHO SYSTÉMU DÍTĚTE

 • Výzkumy dokazují, že u dětí s pozdějším přerušením pupečníku se vyskytují vyšší sociální dovednosti a jemná motorika, než u dětí, kde je pupečník přerušen do 10 vteřin, jelikož vyšší hladina železa v krvi a zásoba kmenových buněk umožňují lepší fungování mozku.

 

8. DOPŘÁVÁ ŽENĚ A MIMINKU VÍCE PROSTORU PRO NAVÁZÁNÍ PRVOTNÍHO POUTA

 • Díky tomu, že je miminko stále připojené k placentě a nemůže ho ženě jen tak někdo odnést, umožňuje jim tento moment, kdy jsou nejlépe kůži na kůži (bonding), aby mezi sebou vytvořili pevné pouto a poprvé se spolu seznámili.
 • Žena společně s miminkem mají během těchto okamžiků možnost svobodně zahájit kojení, což může vyvolat vlny (kontrakce) a tudíž tento proces napomoci porodu placenty.

 

9. NAVYŠUJE POČET KMENOVÝCH BUNĚK

 • Dle Marka Sloan, M.D. kmenové buňky hrají mj. zásadní roli ve vývoji imunitního, dýchacího, kardiovaskulárního a centrálního nervového systému.
 • Koncentrace kmenových buněk v krvi plodu je vyšší než kdykoliv v pozdějším životě. Okamžité podvázání pupečníku způsobí, že téměř třetina těchto zásadně důležitých buněk zůstane v placentě.
 • Kmenové buňky dokáží pomoci napravit i poškození mozku.

 

10. ZVYŠUJE HLADINU KREVNÍCH DESTIČEK

 • Pozdní podvázání pupečníku zajistí, že miminko obsáhne kompletní sadu krevních destiček potřebnou pro správnou srážlivost krve.

 

11. POMÁHÁ STABILIZOVAT KREVNÍ TLAK

 • Dle doktorky z oboru neonatologie z Velké Británie Heike Rabe předčasně narozené děti, kterým byl pupečník podvázán později, mají v prvních dnech po porodu sklon k lepšímu krevnímu tlaku.
 • Některé studie dokazují, že při pozdějším podvázání pupečníku došlo u předčasně narozených dětí k 52% snížení četnosti krevní transfuze z důvodu nízkého krevního tlaku.

Jako zajímavost na závěr bych ráda zmínila, že alternativní formou přestřižení pupeční šňůry nůžkami je forma přerušení pupeční šňůry pomocí pálení, za pomoci plamene svíčky. Jedná se o posvátný starodávný rituál, kdy byl kladen důraz na tuto významnou chvíli, kdy se dítě osamostatňuje od matky. Výhodou této formy přerušení pupečníku je rychlejší odpadnutí pupečního pahýlku. Šňůra se tímto procesem vysouší a rychle se sráží, takže proces hojení trvá kratší dobu.

Jakou máte zkušenost s přestřižením pupečníku vy? A věděli jste o těchto přínosech pozdějšího přestřižení? Podělte se do komentáře 🙂

Zdroje:

https://1url.cz/Vuuiw

bit.ly/3NuWbAC

https://1url.cz/huuio

Ostatní příspěvky

Je užívání kontryhele bezpečné?

Kontryhel obsahuje fytoestrogeny. Užívání kontryhele může tedy ovlivnit váš hormonální cyklus, a to i takovým způsobem, že vám může tzv. rozbít cykly. To se může

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *