Vliv dětských chůviček a bezdrátových zařízení na děti z hlediska elektrosmogu (rozhovor)

Facebook

Video slouží jako zdroj informací a nenabádá k tomu, abyste například nepodstupovali ultrazvuky. Jde pouze o to, abychom si byli vědomi působení těchto přístrojů a nebyli jim vystaveni zbytečně více než je nutné.

V dnešní době elektronických/”chytrých” zařízení hledáme všelijaké vylepšováky, které by nám zjednodušovaly život a šetřily čas, ale ne vždy se to vyplatí.

Pro rodiče je pořízení takového zařízení pravděpodobně lákavé, jelikož je to moderní a mají za to, že s tímto přístrojem dítěti zajistí lepší bezpečnost. 

Jenže, už málokdo se však zamyslí nad tím, co tato zařízení vysílají. Že fungují na nějakých frekvencích, které na miminko (když jej má ještě přímo na sobě) působí.

Zřejmě jste už slyšeli něco o škodlivosti elektrosmogu na lidské zdraví.  U bezdrátového připojení WiFi bylo mnoha studiemi (Zdroj) prokázáno, že má negativní vliv na fyziologii člověka (cirkadiánní rytmus atd). Přes noc dochází také kvůli ostrým WiFi pulzům i k blokaci tvorby melatoninu a řady dalších důležitých látek v těle.

Miminka jsou na tyto vlivy o to náchylnější než my dospělí. 

Při pořizování těchto “vychytávek” by bylo fajn se zamyslet i nad tímto působením na dítě a zvážit, zda je to pro vás v pořádku či se poohlédnout po alespoň “méně škodlivé” variantě (jak je uvedeno ve videu). Někteří rodiče tato zařízení pořizují i proto, že je to trendy, ale to by přece mělo být vždy až na vedlejší koleji.. Někdo zase proto, že si přeje pro své miminko jen to “nejlepší”. 

V tomto případě to nejlepší, pokud je to možné a sami s tím souzníte, znamená usínat s dítětem společně v posteli a mít jej při sobě. Jednak tím neseparujete miminko, jednak je to pro obě strany pohodlnější co se týká kojení a taky rodiče mají tento “senzor” zabudován v sobě od přírody.

Ne jedni rodiče potvrzují, že jakmile miminko spí v postýlce (v blízkosti monitoru dechu či chůvičky), je neklidné, špatně spí, pláče apod a když si jej vezmou do náruče (dále od dosahu zařízení), okamžitě se uklidní. Ano, jedna strana je zklidnění miminka díky blízkost rodičů jako taková, druhá věc je působení vlivu zařízení (zmíněných ve videu).

Jak říká ve videu Kamil, elektrosmog je sice neviditelný, ale o to zrádnější. Může nás ovlivňovat různě, což se může projevit například bolestmi hlavy, nekvalitním spánkem, narušením imunity.. A senzitivní lidé jej vnímají o to víc.

I z toho důvodu mě toto téma i má vlastní zvědavost (jelikož o téma elektrosmogu se již několik let zajímám a s partnerem k jeho vlivu vědomě přistupujeme) inspirovaly k oslovení odborníka na měření elektrosmogu a geopatogenních zón a k natočení rozhovoru se záměrem o ověření, zda tomu tak skutečně je a elektrosmog a chytrá zařízení mají vliv na nás i naše děti. Rozhovor mi potvrdil, že tento vliv je reálný, měřitelný, v rodinách pozorovaný a má na nás a zejména děti různé negativní vlivy.

Proto je vhodné hledat cesty, jak elektrosmog v našich životech co nejvíce eliminovat. V praxi to může znamenat to, že místo bezdrátového monitoru dechu lze vybrat variantu, kdy alarm je s podložkou propojen přes kabel.

Kamilovy stránky www.elektrosmog-zony.cz

Přepis rozhovoru:

Monika: Ahoj všichni, dneska mám pro vás trochu netradiční video a to rozhovor na téma elektrosmog a děti. Jelikož žijeme v době plné elektroniky, které je naší každodenní součástí, ať už se jedná o WiFi, mobily a další zařízení, je dobré se informovat, jestli tyto věci mohou mít na nás nějaký negativní vliv. Proto jsem požádala Kamila Pokorného, odborníka na měření zátěže elektrosmogem a geopatogenních zón, zda by mi mohl odpovědět na pár následujících otázek, a to z toho důvodu, že této oblasti se věnuje více jak 15 let a nasbíral spoustu zkušeností, znalostí, o které se s námi může podělit. Takže dobrý den, Kamile. Děkuji za váš čas.

Já bych se vrhla na první, takovou obecnější otázku, a to: co je to vlastně ten elektrosmog a proč bychom se o něj měli zajímat?

Kamil Pokorný: Ten elektrosmog je hlavně v zahraničí, v Německu, už dlouhodobě známý pojem. Můžeme si to představit jako u automobilů je smog, kouř, jedovaté výpary, tak elektrosmog je o tom, že jde o technické umělé záření, které je jakoby nadbytečné. Takže nás podobným způsobem zatěžuje, je to něco nepřirozeného, a je to navíc.

Dneska nás to stále více obklopuje, ve městech… všude je spousta vysílačů a vykrývačů, a doma zase WiFi. Jak ten venkovní tak ten domácí elektrosmog se nás velice týká a velice nás obklopuje. A my se dnes v podstatě neustále nacházíme v takové mikrovlnné polévce, nebo spíše v guláši. Jak přibyly další vysílače, 5G a další, datová pojítka, bezdrátová zařízení, tak my jsme potopeni do toho elektrosmogu.

Monika: Spousta rodičů v dnešní době používá u svých dětí tzv. chůvičky, monitory dechu či tzv. chytré ponožky. Mě by zajímalo, zda může používání takového přístroje u miminka mít na něj nějaký negativní vliv?

Kamil Pokorný: Určitě, protože ty dětské chůvičky, na mysli máme třeba takovýto model… vidím, že tato chůvička je i s kamerou, což je ještě horší, protože ta běží prakticky v pásmu WiFi, protože tam je potřeba širší přenosový datový kanál.

Jakmile je to někde blízko u postýlky, tak já když měřím ty hodnoty pomocí spektrálního analyzátoru, naměřím tam hodnoty, jako kdyby na polštářku vedle hlavičky toho dítěte třeba dva WiFi routery… ta expozice je opravdu silná. Je to velice nezdravé, protože ten datový signál obecně má jehlicovitou charakteristiku.

Je pulzní a na nás působí hlavně ty pulzy, ty jehlice, co jsou vidět na tom analyzátoru jako takové jehlice, a ty jehlice popichují naše receptory, věnují se tomu vědecké studie, které to přesně popisují… těch studií je spousta, k tomu se ještě dostaneme. Když to zkrátím, velice to zatěžuje imunitní a nervový systém u dětí, protože je to nepřirozená věc, a ten imunitní systém chápe, že okolo něj se děje něco divokého, nebo dokonce že si budeme muset zachraňovat život, utíkat, bránit se… takto to funguje i u těch dospěláků, ale zvláště u malých dětí a miminek je to citlivější.

Kolikrát, když přijdu do rodiny, kde měřím komplexně elektrosmog a další věci, tak se už nedivím… pořád se to opakuje dokola, že čtyřleté, pětileté děti mají běžně silné alergie, ekzémy… to znamená, že je přetížen jejich imunitní systém, protože pořád nás něco v domácnosti atakuje. A zvlášť, když rodiče používají silné WiFi routery, mají je zapnuté přímo doma, protože tady chybí veškerá osvěta v tom, že by nám něco takového mohlo škodit a zatěžovat nás.

Tady převládá důvěra v bílé pláště, že by nám přece nepovolili něco, co by nám, natož dětem mělo škodit. Přitom ty zákonné limity jsou nesmyslně tolerantní. Tam se vejde bohužel všechno. Dokud ten signál nezahřívá naše tkáně, aspoň o 0,1 stupňů Celsia… před takovýma hodnotama náš ty zákonné limity už chrání, ale naprosto ignorují veškeré netepelné vlivy, ke kterým dochází o dva nebo tři řády dříve, takže ta expozice tam opravdu působí.

Opakovaně to vidím celé roky u těch dětí, u miminek… nebo klienti mi říkají, že ty děti špatně spí, nemohou usnout, často se budí… je tam celá řada těch negativních efektů. A později, jak dospívají, jsou často nemocné, takže to je veliký problém. A u těch chůviček to začíná, protože jak neustále vyzařují… a hlavně tyto s tou kamerou… to jsou neustále ostré jehlice a pořád to popichuje jejich receptory a buňky.

Ten jejich nervový a imunitní systém je pak velmi přetížen, a nastává tam řada problémů. To je na delší přednášku, ale aspoň takto v krátkosti rád varoval před těma chůvičkama, a stejně tak i ostatní bezdrátové technologie… bezdrátová sluchátka na principu přenosu bluetooth signálu, tam je to také hodně agresivní, protože ten bluetooth signál je nastaven tak, aby z těch sluchátek vyzařoval na plný výkon, jak je to nastaveno z továrny, z výroby, aby mohli napsat tu reklamu, že mají dosah třeba 10-20 metrů od zdroje, aby lidé byli spokojení, že ten přenos dobře funguje.

A ten bluetooth signál je naprogramovaný tak, že to vysílání neumí zeslabit, takže když ta bezdrátová sluchátka máme na hlavě nebo v uších, tak nás to smaží – jak říkám do naší hlavy, do našeho mozku – na docela veliký výkon, aby ten přenos fungoval dobře, přitom když je ten zdroj, ten mobil, půl metra od nás, tak by ten signál stačil daleko slabší. Ale ten bluetooth signál neumí výkon zeslabit, pořád to vysílá naplno.

Takže bezdrátová sluchátka a další bezdrátové přenosy, které se v domácnosti používají… a kromě té chůvičky, pokud tam jsou k tomu ještě silné impulzy WiFi, tak je to jedno s druhém… dochází k interferenci a nakonec těch zdrojů, které na děti působí, je celá řada. Já bych tedy apeloval, aby maminky… pokud jim opravdu záleží na zdraví malých dětí, rád bych apeloval, aby byly opatrné v používání těchto nových technologií a veškerých bezdrátových přenosů, a samozřejmě i těch chůviček.

Monika: Vy jste mi vlastně odpověděl na další otázku, a to, že miminka jsou daleko vnímavější a citlivější než my dospělí, a že tohle vnímají mnohem více.

Kamil Pokorný: Přesně tak, ony mají křehkou imunitu, jejich imunitní systém je náchylný vůči těmto zátěžím. A dneska tím, že těch zátěží je kolem nás spousta, není to bohužel jen ten takzvaný elektrosmog, ale je tady řada dalších vlivů. Já bych řekl i různé možná stabilizující prvky v tom očkování, protože jakmile se děti dají očkovat na tu šestinásobnou Hexavakcínu, je tam spousta těch stabilizátorů. To je další věc, která zatěžuje ten imunitní a nervový systém, protože jsou tam určité kovy stabilizující… a zase kov je anténa, takže to pak souvisí s těmi signály.

Jakmile se sejde takto více vlivů dohromady, ty malé děti to nedávají. Mě třeba překvapila nebo až vyděsila ta statistika, kdy jsem četl, že někdy kolem roku 2000… v Americe v některém státě bylo každé 150. dítě autistou, a postupně v roce 2016 nebo 2018 ta statistika uváděla, že autistické už je snad každé 43. dítě. To je hrůza, to dokazuje, že tady celkově roste nezdravá expozice, nezdravé prostředí. Je to škoda a podle mě to hlavně zbytečné, když ty děti jsou zatíženy a často nemocné. A s takovouto celkovou změnou, prostě stát se autistou je postižení na celý život.

Nebo ADHD, z toho se třeba v dospívání dostanou, ale i to je velice nepříjemné pro ty rodiče přežít takto superaktivní dítě, které je k nezastavení, neustále lítá a křičí. Protože zase, ten nervový systém je předrážděn těmito vlivy. Já bych velice apeloval na maminky, tady ta osvěta bohužel zatím není, ale proto třeba děláme i tento rozhovor, protože se o tu osvětu snažíme, aby se eliminovaly všechny ty vlivy, ať už ty chůvičky nebo používání silné WiFi doma, bezdrátových sluchátek a dalších věcí.

U těch chůviček bych rád poradil, protože se dá vybrat takový typ, které mají funkci VoX jako u vysílačky (pozn. různé tipy najdete na Heurece zde). To je funkce, že mikrofon na chůvičce neustále snímá zvuk, a jakmile dítě začne plakat, tak až teprve zapne vysílání a odvysílá ten poplachový signál, že se něco děje. Ale předtím celou dobu ne… pokud dítě spinká a je potichu, tak nic nevysílá.

A to už je v pohodě, protože tam už nejde o tu dlouhou expozici, ale je to jen otázka té krátké expozice, až když začne plakat… to už budiž, to je výborný kompromis vybrat si takovou chůvičky s funkcí VoX… a hlavně bez kamery, protože jakmile je tam kamera, je tam trvalý video přenos v pásmu WiFi, a to je strašně agresivní. Je škoda malým dětem takto likvidovat jejich imunitu.

To mě vždy velmi mrzí, když někde přijdu… často rodiny mají strach, že tam mají nějaké geopatogenní zóny, protože to malé dítě špatně spí a pořád se budí. Já tedy měřím vše, měřím spoustu vlivů na zdravé bydlení a spánek, a postupně to vše vyloučíme a zjistíme, že je narušená a docela podrážděná imunita a nervový systém toho dítěte, protože tam používají nezdravou chůvičku, kde probíhá neustálý přenos impulzů… hlavně, když je tam ta kamera. Když to shrnu, tak chůvičky vybírat bez kamery a nejlépe s funkcí VoX.

Monika: Dále by mě zajímalo, jestli existují nějaké studie, které prokazují ten negativní vliv elektrosmogu? Už jste to trochu nakousnul.

Kamil Pokorný: Těch studií je celá řada, a paradoxně jedna z prvních studií vznikla tady v České republice někdy zhruba v 68. roce, a ta se zabývala netepelnými vlivy. Dokonce tehdy ve Státním zdravotním ústavu bylo vyčleněno 8 nebo 10 pracovníků… Ing. Marha, Musil, Pavková a další… ti se zabývali tím, od jaké hodnoty dochází k nezvratným změnám na úrovni buněk.

A při tomto byly expozice na té netepelné úrovni, kdy ještě nedochází k ohřevu tkání, ale přesto už k nějakým vlivům dochází. Dneska ty zákonné limity nás chrání před takovými hodnotami, že by se měřitelně začínala zahřívat tkáň, a to už je pozdě. Těch studií je celá řada. Kdo by se tím chtěl zabývat, jednak na mých stránkách v levém sloupci mám odkazy na stovky studií. Nebo doporučuji knížku, která vyšla v sérii Doba jedová. Tak číslo 7 se nazývá Elektrosmog, takováto A5 modrá.

Dnes je těch dílů asi 12 nebo 13, ale 7. díl je věnován elektrosmogu. Martin Blank tam na konec knihy uvedl spoustu odkazů na stovky studií… kdo se v tom chce prohrabat, vše je to samozřejmě v angličtině, ale kdo chce najít ty studie, tak je jich spousta. Kdyby to někoho zajímalo, jsem schopný poslat odkazy emailem, v tom není problém.

Je toho spousta, spíše na to lidé nemají čas to vše studovat, protože jedna studie je často na 40 stránek, a na to dneska nikdo nemá čas. Proto já z toho dělám ty články, kde vystihnu jen to hlavní a spojím to s tou praxí, kde vidím ty zásadní následky. Takže těch studií je spousta, jen se stačí o to více zajímat. To, že to Státní zdravotní ústav naprosto arogantně od roku 2000 popírá, je smutné… oni dodnes popírají všechny netepelné vlivy, a berou v potaz jen tu silnou hodnotu, kdy by se ty tkáně začaly ohřívat, ale to už je v podstatě princip mikrovlnky, to už je moc silná expozice a velmi nezdravá. Ale oni popírají všechny ty ostatní studie, že nejsou dostatečně relevantní a tak dále. Jednat je to ověřené metastudiemi a já sám to vidím v praxi… opakovaně celé roky, jakmile je tam určitá expozice, je to hlavně vidět na těch malých dětech, že jsou velmi často nemocné a špatně spí, nebo bohužel i další následky.

Monika: Vy už jste to tak trochu shrnul, ale přece jen bych se zeptala. Co zapnutá WiFi během dne… může mít přímo na vývoj miminka nějaký negativní vliv?

Kamil Pokorný: Ano, určitě. Například v létě 2018 vyšla velmi zajímavá komplexní studie, která shrnuje asi 7 hlavních vlivů, ke kterým dochází. A jeden z těch vlivů je, že se zhoršuje v krvi schopnost hemoglobinu vázat na sebe kyslík a roznášet ho po těle, což byl problém za covidu – i když kdo ví, jak to bylo. Nicméně nějaké ty problémy s dýcháním byly. Není divu, protože dnes má spousta lidí docela silný WiFi router, aby měl ten signál po celém baráku, takže běžně vidím routery s 8-10 anténami nebo i více, a je tam opravdu silný signál.

Stačí jen tou expozicí venkovní… každý má narušenou krev, schopnost hemoglobinu vázat na sebe kyslík a roznášet ho. Ale ty studie popisují celou řadu dalších vlivů na imunitní systém, nervový systém. Zhoršená schopnost krve vázat na sebe železo… červené krvinky vytvářejí velké shluky… bílé krvinky tam mají také různé projevy. Těch vlivů je celá řada. Ani se to ani nechci zbytečně učit nazpamět, protože u těch klientů ani nemám čas to vše vysvětlovat, to spíše odkážů na tuto knihu. A navíc tento rok v květnu vyšla kniha přeložená do češtiny od Josepha Mercoly.

To je další vědec, který se dlouhodobě věnuje těmto záležitostem. On tam shrnuje všechny věci kolem WiFi, 5G signálů. mobilních telefonů, co ty expozice způsobují, k čemu dochází, a je to provázáno s těmi vědeckými studiemi. Takže koho ty vědecké studie zajímají, doporučil bych minimálně tyto knihy… existují v češtině ještě další dvě nebo tři, ale minimálně tyto dvě jsou novější, takže je doporučuji, protože ta osvěta tady chybí.

A kdo si přečte – třeba i ty maminky, když si přečtou ty knihy s odkazy na ty studie, věřím, že se začnou chovat ohleduplněji i k sobě, v rodině, ale i k těm malým dětem, protože ty jsou citlivější. To mě vždy velmi mrzí, když vidím, že ve stejné místnosti, kde leží miminko, je zapnutý WiFi router.

To jsou zbytečné expozice, protože lidé dnes mají strach třeba z 5G sítí, že je to hrůza, že to za chvíli bude znamenat konec světa a já nevím co, ale ono je to trochu přestřelené… pokud je někde vysílač na ulici, vzdálenější, tak na tom spektrálním analyzátoru naměříme nějaké tisíciny, ale když to srovnáme se signálem WiFi, který mají doma puštěný, nebo i s tou chůvičkou, tak jsme o dva řády na jiných hodnotách.

Takže ve finále je důležité zkontrolovat ano i ty venkovní vysílače, proto dělám to komplexní měření, ale nakonec naštěstí přijdeme na to, že většinu zdrojů máme doma, což je výborné v tom smyslu, že doma to můžeme pořešit, hlavně kolem postýlky, aby nebyla blízko nějaká lampička nebo ještě další zdroje. Často třeba vyzařuje i nějaký kabel vedení, fáze do postýlky, a to elektrické pole tam naměříme přes půlku postýlky… a kdyby do toho byly ještě nějaké geopatogenní zóny zespod, tak těch vlivů se setká celá řada dohromady, a to miminko to pak nemůže dávat a nemůže v tom spát.

Takže těch vlivů je spousta. Dá se to vše změřit, a podle těch expozic, pokud to má smysl, můžeme to eliminovat a pořešit. Snažím se vždy poradit… jak používat ty věci. Že je rozumné na noc vypínat v mobilu ty tři datové ikonky… není potřeba dávat letecký režim, i když je to nejlepší, ale když to měřím svými analyzátory, tak stačí vypnout data, když chceme zůstat ještě na příjmu, na SMS a volání.

Ale hlavně vypínat veškerá data, WiFi a bluetooth také… prostě snížit ty expozice doma co nejvíce. Pokud děti špatně spí, nebo máte nějaké obavy, tak je rozumné to komplexně zkontrolovat. Mám na to vybavení. Používám třeba i tento spektrální analyzátor, který měří všechny datové signály a ostatní až do 20 gigahertzů. Takže nejen okolní vysílače, ale spoustu datových pojítek a přenosů, protože dneska hlavně ve městech jsou různé záchranné systém, datové přenosy, a je tady spousta různých zdrojů, o kterých ani nevíme. Když se k tomu vrátím, ten elektrosmog je zákeřný v tom, že ho běžně necítíme, nevidíme ho… pokud ho nenaměříme přístrojem, je pro nás neviditelný.

My zjišťujeme většinou až ty projevy, nebo minimálně to, že miminko špatně spí. A ono je opravdu rozumné to zkontrolovat a přeměřit, abychom měli jistotu, že tam nic nevyzařuje, protože někdy je třeba problém i v tom, že pod ulicí vede silový kabel, a pokud tam tečou větší proudy, naměříme zvýšenou hodnotu magnetické složky pole až třeba někdy do pátého patra.

To bylo třeba často v Praze na Žižkově. Několik dětí tam bylo často nemocných, rodiče si mysleli, že za to můžou geopatogenní zóny, ale zjistili jsme, že pod ulicí vede silový kabel, velké proudy, a magnetické pole sahá až do pátého patra a zatěžuje to imunitu. Jakmile se pak přestěhovali, dítě se uzdravilo a už krásně spalo a bylo zdravé.

Takto to vidím v té praxi za těch 13-15 let, co měřím… vidím to opakovaně. Jednoznačně vidím, že jakmile naměříme nějaké zvýšené nezdravé hodnoty, podle baubiologie, ne podle zákonných limitů, kde se vleze všechno, tak vidím tu odezvu u těch dětí a miminek, že ten vliv je tam vidět. A je to škoda, většinou je ta expozice zbytečná… chůvičky, silné WiFi doma, to je zásadní vypínat a omezovat tyto zdroje. To je za mě velmi zásadní.

Monika: V návaznosti na předchozí otázky se nabízí ještě jedna, která by mě zajímala, a to: co ultrazvuk? Může z pohledu elektrosmogu mít nějaký negativní vliv na člověka?

Kamil Pokorný: Co se týče ultrazvuku, byl bych tam velmi opatrný… protože jak se tím skenerem skenuje bříško… k tomu jsou také určité studie a ten vliv tam také nebude rozumný. Je pravda, že se jedná o kratší expozici, že je to chvilička, ale je to zase intenzivní, pokud to má prosvítit – není to samozřejmě rentgen – ale ta expozice tam je. I když je krátká, snažil bych se možná eliminovat i toto působení, a možná se tomu spíše vyhýbat a udělat ten hlavní sken, a nechodit tam aspoň nějak extra často. Minimalizovat pro jistotu i ten ultrazvuk, to jeho působení.

Monika: Kamile, moc vám děkuji za objasnění těchto témat a otázek. Hlavně za váš čas, že se tento rozhovor mohl uskutečnit. Věřím, že pro mnoho rodičů, a nejen pro ně, toto bude velkým přínosem. Kontakt na vás dám pod video. Ještě jednou děkuji.

Ostatní příspěvky

Je užívání kontryhele bezpečné?

Kontryhel obsahuje fytoestrogeny. Užívání kontryhele může tedy ovlivnit váš hormonální cyklus, a to i takovým způsobem, že vám může tzv. rozbít cykly. To se může

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *